Regionální informační centrum Těšínska

ČESKÝ TĚŠÍN - Když v roce 1995 Čedoku vypršela nájemní smlouva na provozovnu v budově Muzea Těšínska, tehdejší ředitelka muzea Věra Tomolová přišla s progresivním nápadem zřídit při muzeu informační centrum. A to rovnou regionální, protože bude první v karvinském okrese. Okresní úřad coby zřizovatel nebyl proti, a tak první den letních prázdnin 1996 byl i dnem slavnostního otevření Regionálního informačního centra Těšínska.
Nezačínali jsme od píky, do vínku jsme dostali moderní nově zařízené pracoviště na výhodném místě v centru města. Jsme na Hlavní třídě, která vede od hraničního přechodu s Polskem k autobusovému a železničnímu nádraží. A odtud se dá pokračovat do Beskyd, na ostravské letiště, do Brna, Prahy, nebo na Slovensko do Tater a na Malou Fatru.
Původní posádku tvořil počítačově orientovaný vedoucí Ing. Aleš Janků, Gabriela Budínská s dvouletou praxí v městském kulturním středisku a dvě čerstvé absolventky gymnázia, které si však časem našly jiná zaměstnání. Základními kvalifikačními požadavky byla práce s počítačem, angličtina a znalost města. Odborníci na turistický ruch tehdy teprve studovali, takže nám kromě výše uvedeného zbývalo nadšení a průzkum poptávky. Obojí brzy přineslo své ovoce.
Od počátku si vedeme počítačovou statistiku veškeré naší činnosti s důrazem na registraci neuspokojené poptávky. Díky tomu můžeme postupně rozšiřovat sortiment poskytovaných služeb a prodeje bez nebezpečí práce nazmar nebo vzniku neprodejných zásob. Ze statistiky se dá vyčíst i období vyšší a nižší návštěvnosti, z čehož jsme si stanovili optimální pracovní dobu. Postupně jsme statistiku doplnili o jednoduchou evidenci prodeje a skladových zásob, takže dnes se svým programem, kterému říkáme ZAIC (ZÁznamník InfoCentra) zvládáme i drobný prodej s půlmilionovým ročním obratem.
Současnou částečně obměněnou posádku doplnili dva infospecialisté - absolvent opavské VOHŠ obor Řízení a rozvoj regionální turistiky David Durczok a René Szotkowski, tvůrce webových stránek, prezentací a jiných počítačových kouzel. Kromě informační a prodejní práce "za pultem" aktivně spolupracujeme s Referátem regionálního rozvoje Okresního úřadu Karviná. Reprezentujeme karvinský okres na výstavách a veletrzích cestovního ruchu doma i v zahraničí. Zatím hlavně na Slovensku a v Polsku, které máme doslova "za humny". Spolupracujeme na projektech, které se týkají příhraniční spolupráce a výměny informací.
Už čtvrtý rok máme vlastní internetové stránky s přehledem regionálních kulturních a sportovních akcí, od loňska připravujeme kulturní přehled pro webové stránky Českého Těšína. Pro Okresní úřad a Muzeum Těšínska připravujeme jednoduché propagační letáky od sběru a výběru dat až po tiskovou předlohu. Pro letošní sezónu chceme soustředit co nejkompletnější nabídku cykloturistických tras a zlepšit "image" karvinského okresu. Třeba aby bratři Tesaříkové mohli příště zpívat o lázeňském a universitním městě Karviné alespoň tak vesele a optimisticky jako o podobně průmyslovém Kladně ( ... vysoký pece tam náramně voněj, nemá to jedinej, jedinej kaz ... ).

Aleš Janků, vedoucí RICT