Sejdeme se na Holiday World

PRAHA. V únoru 2001 se koná v Praze další ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Asociace turistických informačních center se ho v letošním roce opět zúčastní. Naše zkušenosti z této akce jsou vždy více než dobré. Navážeme nové pracovní kontakty, získáme nové přátele a je to opět jedna z příležitostí jak se poznat ještě více navzájem.
Členové asociace se mohou této akce zúčastnit osobní účastí pracovníků "íček” po celé čtyři dny veletrhu. Protože nejsme bohatá asociace, musíme za účast jednoho turistického informačního centra vybírat poplatek deset tisíc korun. Zbytek doplácí asociace. Kdo se pohybuje v oblasti veletrhů a výstav ví, jak značné jsou náklady na takovéto akce. Proto částka deset tisíc korun je s přihlédnutím k nákladům, které by TIC zaplatilo, pokud by se chtělo zúčastnit ve vlastním stánku, nepatrná.
Členové asociace se mohou přihlásit k účasti ve stánku A. T. I. C. ČR do konce listopadu.