Důvod k optimismu (je nás 100)

Od roku 1994, kdy byla naše asociace založena, prošla určitým vývojem. Ve svých začátcích se musela potýkat s některými problémy, které mnoho tehdejších členů odradily od toho, aby i nadále v asociaci zůstali. Ti, kteří vytrvali, mohou mít dneska dobrý pocit, že to nevzdali, že věřili v budoucnost asociace.
Když členské fórum v listopadu roku 1999 schválilo tzv. půlroční čekací lhůtu pro zájemce o členství v asociaci, mnozí si mysleli, že tento fakt spíše odradí od vstupu. Brzy se ukázalo, že opak byl pravdou. Až do dnešního dne prošlo nebo prochází čekatelskou dobou více než třicet zájemců. Všichni vydrželi.
Posledním turistickým informačním centrem, které podalo přihlášku za čekatele na členství, je Kulturní a informační centrum města Kutné Hory. Toto informační centrum bude mít jeden primát - může se "pochlubit" tím, že uzavírá první stovku členů a čekatelů. To už stojí za malou oslavu.