Seminář v Klenčí pod Čerchovem

V příjemném prostředí hotelu Game v Klenčí pod Čerchovem (okres Domažlice) bylo včera zahájeno třídenní školení pro pracovníky informačních středisek.
Seminář uspořádalo Informační středisko Klenčí pod Čerchovem za podpory programu Phare - Fondu malých projektů. Má dvě části (4.-6.4., 16.-18.5.) a vždy závěrečný třetí den obsahuje i výjezd k bavorským (duben) a rakouským (květen) kolegům.

Platnost obrázku vypršela.

Pohled do sálu na některé účastníky semináře...
Již první den nabídl zajímavý program: Ing. Petr Kratochvíl poutavě a zasvěceně pohovořil o činnosti České centrály cestovního ruchu ve vztahu k informačním střediskům, Ing. Martin Vaško z VŠE Praha velmi zevrubně analyzoval dosavadní pokusy o vytvoření celostátního informačního a rezervačního systému, Miloš Picek (RRA Šumava) referoval o možnostech získání finančních prostředků z FMP Phare CBC na produkty cestovního ruchu a přeshraniční spolupráce, nechyběly ani informace o činnosti a cílech naší cechovní organizace A.T.I.C. ČR ...
S velkým zájmem byl očekáván avizovaný referát Bedřicha Šeteny (Bedy a.s.) na téma Realizace národního integrovaného informačního systému. Ačkoliv firma Bedy a.s. již vloni uspěla v obchodní soutěži ČCCR, dodnes o jejich koncepci Integrovaného informačního systému cestovního ruchu nejsou známy takřka žádné informace. Z ohlášeného prostoru 60 minut bohužel pan Šetena, ředitel Bedy a.s., využil pouze necelých 10 minut. Zmínil mj. klíčové postavení informačních center ve styku s turisty. Jaké bude ale jejich postavení v rámci Integrovaného informačního systému a z jakých zdrojů bude financována jejich veřejná služba bezplatného poskytování informací? Snad na tyto a mnohé další otázky najdeme odpověď na www.bedy.cz , kde by se od 1.5.2001 měly objevit podrobnější informace.
Organizátorům semináře patří poděkování. Podobně jako v jiných profesích i v naší platí, že je potřeba se setkávat a řešit společné problémy společnými silami.

Luděk Šorm