České Budějovice hostily A.T.I.C. ČR

ČESKÉ BUDĚJOVICE (nj): Ve čtvrtek 17. října se v hotelu Malý pivovar konalo jednání celostátního členského fóra Asociace turistických informačních center ČR.
Po zahájení následovalo schvalování programu, volba komisí a další procedurální záležitosti. Poté nastávají slavnostní okamžiky, když z rukou prezidenta asociace Miroslava Foltýna přebírají čekatelé na členství certifikát, který potvrzuje, že se tímto okamžikem stali řádnými členy. Novými členy se stala informační centra z Vyškova, Kamenice nad Lipou, Rýmařova, Slavonic, Písku, Kaplic, Domažlic, Bohema Zlaté Hory. Novými čekateli na členství se stala infocentra z Říčan a Žatce.
Účastníci jednání se dále seznámili s průběžným hodnocením činnosti rady, s průběžným hodnocením plánu činnosti za letošní rok, se závěrečnou zprávou o hospodaření za rok 2001, s průběžnou zprávou o hospodaření za devět měsíců letošního roku a se zprávou revizní komise.
Diskuse se rozvinula kolem předloženého plánu činnosti na rok 2003, kdy byly některé body programu upřesněny a plán doplněn o další nezbytné úkoly. Současně byl schválen i rozpočet na rok 2003.
Ještě větší diskuse byla kolem předloženého návrhu Stanov, zejména co se týče názoru na to, zda má být asociace organizací cechovního typu. Padlo několik návrhů a protinávrhů. Výsledek hlasování byl ten, že asociace bude nezávislým cechem tak, aby mohla lépe ovlivňovat podmínky a kvalitu fungování turistických informačních center v České republice.
Poté následovala přestávka, ve které se sešly podle krajů přítomní členové, aby zvolili své zástupce do celostátní rady asociace. O výsledcích informujeme na jiném místě. V organizačních záležitostech byl projednán návrh na vypsání výběrového řízení na zřízení a vedení sekretariátu asociace.
Po ukončení oficiální části jednání členského fóra se konal seminář s pracovníky cestovního ruchu z Krajského úřadu Jihočeského kraje, Městského úřadu Českých Budějovic, Jihočeské centrály cestovního ruchu a jihočeské Hospodářské komory.
Večer se účastníci zúčastnili prohlídky místního Budvaru s ochutnávkou a od půl deváté byl zahájen dlouho očekávaný společenský večer s Budvarem v hotelu Malý pivovar. Páteční den patřil prohlídce Českých Budějovic a dalších míst v Jihočeském kraji. Režii celého dvoudenního setkání připravilo Turistické informační a mapové centrum v Českých Budějovicích, člen naší asociace.