Jsou nejlepší v Česku

V prosincovém čísle vyhlásil odborný časopis COT Business výsledky prvního ročníku soutěže COT "Náš kraj 2002". V kategorii Nejlepší informační centrum v ČR zaznamenala výrazný úspěch turistická infocentra, která jsou členy Asociace turistických informačních center ČR. Tato tři "íčka" obdržela ocenění právem. Vysoká profesionalita služeb - tak by se dalo shrnout celé hodnocení.
V dnešním příspěvku vás seznámíme s činností dvou turistických informačních center - tím vítězným, kterým je turistické infocentrum v Českém Krumlově a s tím, které se umístilo na třetím místě - s informačním centrem z Božího Daru.
V příštím příspěvku uveřejníme rozhovor s ředitelkou Městského informačního centra v Ostravě Dagmar Kremzerovou.
Představitelům infocenter jsme položili následující otázky:
1. Co je z vašeho hlediska v práci infocentra nejtěžší?
2. Myslíte si, že je poslání turistických informačních center v Česku státem doceněné?
3. Jaká je vaše představa o tom, jak by stát měl turistickým informačním centrům pomáhat?
4. O pracovnících v infocentrech se říká, že tuto práci mohou v současných podmínkách dělat opravdu jen nadšenci. Jak jste na tom vy?
5. Co vám v poslední době udělalo v infocentru radost?
Na naše otázky odpovídá Josef Haláček, infocentrum Český Krumlov
Infocentrum Český Krumlov začalo být k dispozici návštěvníkům města v roce 1994. Vzniklo jako součást Českokrumlovského rozvojového fondu, společnosti s ručením omezeným. Tato společnost je ve výhradním vlastnictví města Český Krumlov. Infocentrum změnilo celkem 4krát adresu, kdy až při posledním stěhování v roce 2000 bylo umístěno do vhodného prostoru v centru města s dostatečně zajištěným zázemím.

1. Zajistit úroveň služeb po celý rok, každý den, každou hodinu, kdy je otevřeno. Naše činnost je hodně závislá na kvalitě zaměstnanců, četné nabídce našich služeb a technice, která nám tyto služby pomáhá zajišťovat. Proto se snažíme pracovat s lidmi, kteří mají skutečně zájem pracovat v informačním centru, jsou příjemní a milí. Toto je velice důležité pro prvotní kontakt s návštěvníkem, protože infocentrum je jedna ze vstupních bran do města a pomáhá vytvářet první dojmy turisty právě u nás.
2. Stát přípravou integrovat se do Evropské unie změnil strukturu působení krajů, zrušil ke konci roku funkci okresů. Frakce cestovního ruchu jsou v současnosti koncentrované na jednotlivé kraje. Právě prostřednictvím těchto krajů, České centrály cestovního ruchu, hospodářských komor apod. by měl být vytvářen tlak na příslušná ministerstva a parlament pro prosazování a přijímání nových zákonů, které by pomohly v činnosti jednotlivých infocenter. Kdo jiný by měl být tímto motorem? Pokud toto fungovat nebude, budou přijímány zákony, které mohou být nevyhovující. Příkladem může být povinné vydávání paragonů za veškerý prodej zboží a poskytnuté služby nebo krčení rameny při dotazu kolik tento hotel má vlastně hvězdiček.

3. Nejvíce stát informačním centrům pomůže, pokud umožní pokrytí republiky informačními centry, která budou garantovat určitý minimální standard služeb, ať jde o městské nebo soukromé infocentrum. Není stále dořešené jednotné značení památek na hlavních i vedlejších silničních tazích, kategorizace infocenter, kategorizace ubytovacích zařízení, nefunguje internetový obchod, pokud tedy nemáme na mysli objednávku po internetu a vyzvednutí zboží na dobírku v rámci ČR popř. zaplacením velkého poplatku bance za mezinárodní převod peněz.
4. Toto platí nejenom o pracovnících infocenter, ale i o dalších subjektech, jejichž pracovníci pracují s lidmi a chtějí ve své činnosti dosahovat dobrých výsledků. Být zaměstnancem v infocentru samozřejmě znamená počítat s velkou psychickou zátěží a tedy i odolností proti pracovnímu stresu. Tomu je samozřejmě třeba přizpůsobit složení pracovního týmu.
5. Myslím, že nejvíce jsme spokojení a máme radost, když jsou spokojení návštěvníci našeho infocentra.
Na otázky odpovídá Iva Králová, vedoucí infocentra Boží Dar


Infocentrum na Božím Daru vzniklo iniciativou starosty obce Jana Horníka na počátku roku 1999. Zpočátku práce spočívala hlavně v zodpovídání dotazů návštěvníků a hostů, kteří do Božího Daru přijížděli za sportovním vyžitím a na výlety po okolí. Infocentrum stálo u zrodu sdružení horských obcí pod názvem Sdružení Krušné hory - západ. Po přestěhování do nových prostor a získání odpovídajícího vybavení se stalo regionálním informačním střediskem. Základním pilířem spolupráce v této oblasti je společnost Sitour Praha s.r.o. a její informační server www.holidayinfo.cz a v návaznosti pak denní aktualizace důležitých informací na ČT 2 - Panorama, teletextech televize a regionálních médiích. Infocentrum je prostředníkem mezi sportovními areály a veřejností, spravuje www stránky skiregionu Klínovec a www Boží Dar, na kterých jsou denně nejaktuálnější informace z regionu. Dalším důležitým článkem spolupráce se stalo členství v A. T. I. C. ČR.

1. Jak se říká, nikdy nevyhovíš lidem všem ..... Máme radost ze spokojených návštěvníků, ale občas se stane, že nemůžeme vyhovět. V současné době je to třeba otázka ubytování v nejfrekventovanějším období - vánoce + Silvestr. Lidé se zlobí, že už není volno, těžko jim člověk vysvětlí, že ubytovací kapacity nejsou nafukovací. Dalším problém bývá získání aktuálních informací - průjezdnost silnic, provoz vleků. Máme někdy pocit, že si dotyční pracovníci vůbec neuvědomují, že tím, že nám dají aktuální informace vlastně pomáhají sami sobě.
2. Ono se ne nadarmo říká, že informace je k nezaplacení. Myslím si, že stát hlavně v posledních letech vyvíjí snahu, aby informovanost byla, horší však už je otázka financování infocenter. Ta podle mě vyřešena není.
3. V současné době je zpracováván centrální informační server, představovala bych si, že bych v něm měla najít různé informace ze všech koutů republiky, ať se tyto informace budou týkat kultury, památek, ubytování ale třeba i vstupného a programů různých kulturních zařízení, možnost dopravní dostupnosti. Nevím, jak široce bude tento projekt rozpracován, ale další hlavní otázkou by měla být kvalitní aktualizace zadaných informací. Dalším problémem je oblast financování infocenter. Nejsem ekonom, nevím, na jakém principu by to mohlo fungovat. Je pravdou, že pokud toto financování není, musí infocentra vyvíjet další aktivity, aby získala peníze. Tato činnost je potom vlastně odvádí od vlastní práce infocentra. Myslím tím třeba provoz směnárny, kdy je pracovnice touto činností tak vytížena, že už jí moc času na vlastní činnost infocentra nezbývá.
4. Je pravdou, že dvanáctihodinové směny v plné sezóně, kdy je infocentrum otevřeno denně, dovedou člověka vyčerpat. Když pak přijdou návštěvníci, kteří vaši činnost ocení, člověku to dodá síly do další práce. Mám ráda práci s lidmi, těší mě, když jim mohu poradit nebo vyřešit nějaký jejich problém.Proto v infocentru pracuji ráda. Neměnila bych.
5. Právě ocenění, kterého se nám dostalo. Ocenění dlouhodobé práce s lidmi. Že se jim u nás líbí a odcházejí spokojení. A že se možná zase na Boží Dar vrátí.

Naděžda Jahodová