Začínáme s přáním PF 2003

Včera večer nám elektronickou poštou přišla první část podkladů nezbytných pro výkon funkce sekretariátu Asociace turistických informačních center České republiky.
Na základě výsledků výběrového řízení navazujeme na několikaletou činnost N. Jahodové se snahou zachovat vše, co se Asociaci osvědčilo, a pokusit se posunout onu magickou laťku o kousek dál.
Nejdůležitějším úkolem pro nejbližší dny je maximální zjednodušení a zautomatizování účetních a administrativních procedur a vytvoření efektivního systému komunikace mezi sekretariátem, radou i členskou základnou A.T.I.C. ČR. Mnohem méně veřejných informací než doposud budeme posílat hromadně elektronickou poštou, ale raději je zveřejníme prostřednictvím webových stránek. Také účetnictví bude on-line přístupné revizorce i všem členům prostřednictvím internetu (ve zvláštním chráněném režimu pro registrované uživatele). Každý člen našeho cechu se bude moci přesvědčit, zda jsou zaplaceny jeho členské příspěvky a zda je s nimi hospodařeno v souladu se schváleným rozpočtem...
Mikulášský průvod v Pardubicích
Na prahu roku 2003 přejeme všem kolegům v informačních centrech hodně spokojených návštěvníků (mezi nimi raději koně než voly), radost z výkonu naší veřejné služby bezplatného poskytování informací a osvícené radní a zastupitele českých i moravských měst a obcí.

Luděk Šorm

Kontaktní adresa:

Luděk Šorm, ředitel
V Perníkové chaloupce 38
533 52 Ráby u Pardubic
Česko (CZ)
tel: (+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134 - ředitel
fax: (+420) 466 612 474