Přelomový krok

KROMĚŘÍŽ (nj). Členské fórum Asociace turistických informačních center ČR lze charakterizovat jako velmi dělné, pracovní a svým průběhem zcela určitě znamenalo přelomový krok v další činnosti.

Platnost obrázku vypršela.

Jednání se za Českou centrálu cestovního ruchu zúčastnil Petr Kratochvíl, místostarostka města Kroměříže Eva Nováková a další hosté. V úvodní části jednání převzali přítomní členové certifikáty s příslušnou kategorizací svého informačního centra.
Na programu byl i plán činnosti na letošní rok. Není obsáhlý, ale je konkrétní a oproti předcházejícím letům i reálný.
Členskému fóru byl předložen i návrh na změnu ve stanovách, který spočíval v myšlence, aby se naše asociace stala nezávislou organizací cechovního typu (formulaci uvádíme na jiném místě). Druhý návrh se týkal problematiky, kdo může být členem asociace. Obě změny byly schváleny.