Noví představitelé asociace

Na jednání rady Asociace turistických informačních center ČR byl zvolen prezidentem Miroslav Foltýn Podkrušnohorského informačního centra. Viceprezidentem byl zvolen Petr Vašků, zástupce regionální agentury cestovního ruchu Beskydy-Valašsko. Na jednání členského fóra byl zvolen čestným prezidentem Jiří Pavlík.