Dohoda o spolupráci podepsána

PIEŠŤANY (ok). V posledních týdnech probíhaly intenzivní práce na podpisu vzájemné dohody mezi A. T. I. C. ČR a Slovenskou asociáciou turistických informačných centier Slovenska (AICES) o vzájemné spolupráci. Příležitostí k podepsání smlouvy bylo jednání a seminář slovenské asociace, který se konal v Piešťanech. Za naši asociaci se zúčastnil Oldřich Kuchař, člen rady. Na jednání se zúčastnili kromě členů asociace zástupci samospráv měst, ve kterých informační centra působí. Druhý den se uskutečnilo odborné školení na téma velmi důležité pro informační centra - Plánování projektů a předkládání žádostí o grant.