Setkání turistických informačních center z regionu Beskyd a Valašska

V pátek 6.6.2003 proběhlo na Frýdeckém zámku pracovní setkání zástupců turistických informačních center z Beskyd a Valašska. Setkání zorganizovalo Beskydské informační centrum Frýdek-Místek ve spolupráci s Agenturou Beskydy-Valašsko.
Cílem setkání byla především vzájemná výměna zkušeností, informací a propagačních materiálů před letní turistickou sezonou.
Setkání TIC 6.6.2003
Dále byly prezentovány některé body činnosti Asociace turistických informačních center České republiky a zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje seznámili přítomné s probíhajícími i plánovanými způsoby podpory informačních center ze strany Krajského úřadu.
Setkání TIC 6.6.2003
V následné diskuzi účastníci setkání probírali možnosti další vzájemné spolupráce mezi informačními centry v Beskydech a na Valašsku, především v oblasti dalšího odborného vzdělávání pracovníků turistických informačních center a propagace regionů a příležitostí cestovního ruchu.
Setkání TIC 6.6.2003

Petr Kolčárek,
ředitel Beskydského informačního centra