2.10.2003 bude jednat Členské fórum A.T.I.C. ČR

Členové a čekatelé na členství v Asociaci turistických informačních center ČR jsou zváni k účasti na jednání členského fóra, které je vrcholným orgánem profesního sdružení (cechu) turistických informačních center České republiky.
Prezence je naplánována od 12.00 hodin, jednání Členského fóra započne ve 13.00 hodin v Hotelu Vltava, Weilova 2, Praha 10 Hostivař.
Návrh programu jednání členského fóra:
1. Zahájení
2. Schválení programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti rady A.T.I.C. ČR
4. Zpráva o hospodaření
5. Úprava rozpočtu na rok 2003 a návrh rozpočtu na rok 2003
6. Úprava stanov - změna sídla A.T.I.C. ČR (Ráby č.p.38, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic)
7. Doplňující volby Rady A.T.I.C. ČR
8. Diskuse k činnosti a hospodaření v dalším období
9. Usnesení členského fóra
10. Závěr oficiální části
Pak bude následovat doprovodný program, který zahrnuje odborný seminář a společenský večer na výletní lodi ODRA (20.00 - 23.00 hodin). Konferenční poplatek (vstupné) činí 400 Kč/osoba a bude hrazeno v hotovosti při prezenci. Každý účastník si na vlastní náklady zajistí dopravu a ubytování. Ubytování pro omezené množství zájemců, kteří se nejdříve přihlásí, lze zajistit u Pražské informační služby (PhDr. Jaroslava Nováková, fax 221 714 127, email pis.pragotur@mbox.vol.cz) v jednolůžkovém pokoji za 770 Kč se snídaní, ve dvoulůžkovém za 570 Kč se snídaní.

Pro 2.den jednání je zajištěna prohlídka historického centra Prahy (sraz u PIS na Staroměstském náměstí) a od 13.00 exkurze do dokumentačního střediska PIS.
Další informace o možnostech ubytování a turistických atraktivitách regionu Vám poskytne:
Pražská informační služba, Staroměstské nám.1 - Staroměstská radnice, 116 98 Praha 1, tel: (+420) 12444, fax: (+420) 222 221 101, http://www.prague-info.cz, e-mail: tourinfo@pis.cz

Na setkání v Praze se těší

Luděk Šorm, ředitel sektretariátu A.T.I.C. ČR