Postřehy ze zasedání

Na zasedání členských fór A. T. I. C. ČR (dříve ATIS) jezdím pravidelně od roku 1995. Po mnohých zasedáních jsem si kladla otázku, proč je naše informační centrum členem asociace, jaký to má pro nás přínos. Přiznám se, že každoročně stěžkým srdcem jsem podepisovala příkaz do banky pro zaplacení členského příspěvku. S podobnými pocity jsem jela i na zasedání 10. členského fóra do Kroměříže, a to hlavně z důvodů, že to není až tak daleko a že se cestou dozvím, jak fungují informační centra i v jiných městech.
Velmi mě potěšilo konstruktivní jednání celého zasedání. Poprvé za celou dobu byla detailně předložena zpráva o hospodaření asociace za rok 1998 a srovnání za minulá období. Velmi překvapivá, avšak povzbudivá je skutečnost, že za jednu šestinu nákladů (ve srovnání spředcházejícími léty) se podařilo radě asociace vydávat Zpravodaj A. T. I. C. a vytvořit jednotné www stránky. A to není zas tak málo. Věřme, že to je signál dobré koordinace činnosti A. T. I. C. a že rada asociace bude v nastoupeném trendu pokračovat. Úkolů je více než dost. My, řadoví členové asociace, totiž na podobných fórech očekáváme výměnu konkrétních pozitivních i negativních zkušeností, diskusi nad problémy každodenní praxe a vneposlední řadě podporu při vytváření základních podmínek pro fungování informačních center v jednotlivých regionech České republiky. Mnohá informační centra fungují jen díky obrovskému nadšení jednotlivců. Je proto potřeba vytvořit takové legislativní podmínky, aby informační centra mohla fungovat jako servisní instituce pro podporu rozvoje cestovního ruchu po celé republice.

Dagmar Kremzerová, Ostrava