Podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR

Všichni členové a čekatelé na členství v A.T.I.C. ČR jsou srdečně zváni k účasti na jednání členského fóra, které je vrcholným orgánem profesního sdružení (cechu) turistických informačních center České republiky.
Prezence je naplánována 5.10.2004 od 12.00 hodin, jednání Členského fóra započne ve 14.00 hodin v Parkhotelu Sokolov, Husovy sady 2044, Sokolov, tel. a fax 352 605 600. Doporučený odjezd z Prahy vlakem z hl.n. 9:15, přestup v Plzni a Chebu, příjezd Sokolov 13:41 nebo přímo autobusem z ÚAN Florenc 10:30, příjezd Sokolov 13:20 hodin. Doporučujeme ověřit spojení u dopravce a zajistit si místenky.
Návrh programu oficiální části jednání členského fóra:

1. Zahájení
2. Schválení programu, volba komisí a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti rady A.T.I.C. ČR
4. Průběžná zpráva o hospodaření A.T.I.C. ČR v roce 2004
5. Úprava rozpočtu na rok 2004
6. Návrh rozpočtu na rok 2005
7. Volby Rady A.T.I.C. ČR, prezidenta a víceprezidenta
8. Diskuse k činnosti v dalším období
9. Usnesení členského fóra
10. Závěr oficiální části
Konferenční poplatek (vstupné) na doprovodný program A.T.I.C. ČR činí 400 Kč/osoba a bude hrazen v hotovosti při prezenci. Každý účastník si na vlastní náklady zajistí dopravu a ubytování (v Parkhotelu za výhodné ceny vč. snídaně za osobu 1/1 800 Kč, 1/2 600 Kč a 1/3 450 Kč), nezapomeňte přibalit plavky.
Další informace o možnostech ubytování a turistických atraktivitách regionu (Muzeum porcelánu a zámek Mostov, Vysoký kámen, Kraslice,...) Vám poskytne a výlet po turistických zajímavostech regionu a do Kraslic následujícího dne 6.10.2004 zajišťuje:
Městská knihovna - Kulturní a informační centrum, Ivanka Špundová, Dukelská 1128, 358 01 Kraslice, tel: 352 606 511-4, fax: 352 606 516, http://www.mkkraslice.cz, e-mail: spundova@mkkraslice.cz
Na setkání v Sokolově, které lze prodloužit pobytem na 37.TOURFILMu v Karlových Varech (6.-9.10.2004), se těší

Luděk Šorm
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 2 názory)

17.10.2004 v 09:50Petr Kolčárek

Nechci být "válečný štváč", sám jsem na členském fóru nebyl, za což se ještě jednou hluboce omlouvám, ale je téměř dva týdny po, a na oficiálních stránkách ATIC ani čárka jak to dopadlo, kdo byl zvolen a podobně. Možná, že by pan ctěný sekretariát mohl trochu více přispět k informováni jak členstva, tak veřejnosti.


20.09.2004 v 12:05Luděk Šorm, A.T.I.C. ČR

Vazeni kolegove,

od M.Talafantove se objevil navrh zorganizovat pri clenskem foru opet veselou tombolu, proto nezapomente pribalit i vhodne predmety z Vaseho regionu.


DALŠÍ INFORMACE: Parkhotel Sokolov
Zveřejněno 19.09.2004 v 22:03 hodin