Členské fórum A.T.I.C. ČR jednalo v Sokolově

Ve dnech 5.-6.10.2004 se v Parkhotelu Sokolov uskutečnilo jednání členského fóra, které je nejvyšším orgánem Asociace turistických informačních center České republiky.
Po nutných procedurálních záležitostech (volba pracovních komisí) členské fórum přivítalo nové členy, které dopoledne schválila Rada A.T.I.C. ČR: IC Jablonec nad Orlicí, IC Jeseník, IC Kunštát, IC Mladá Boleslav, IC Napajedla, IC Prorok a IC Valašského Království.
Členské fórum Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)
Následovala Zpráva o činnost rady A.T.I.C. ČR, kterou přednesl prezident M.Foltýn. Hovořil zvláště o připravované publikaci a o připravované certifikaci ISO. Zprávu doplnila podrobná informace o dotazníkovém průzkumu činnosti informačních center.

Členské fórum se dále zabývalo Zprávou o hospodaření Asociace a přijalo Změnu rozpočtu na rok 2004 i návrh rozpočtu na rok 2005 v předloženém znění.
Členské fórum Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)
Důležitým bodem programu byla volba (staro)nových statutárních orgánů. Nejprve zástupce do Rady A.T.I.C. za jednotlivé kraje s následujícím výsledkem:
· Jihočeský kraj: Lenka Horejsková
· Karlovarský kraj Ivanka Špundová
· Liberecký kraj. Naďa Poláková
· Královéhradecký kraj: Marie Talafantová
· Pardubický kraj Jan Matouš
· Ústecký kraj Miroslav Foltýn
· Zlínský kraj Radka Maňásková
· Moravskoslezský kraj: Lucie Smějová
· Olomoucký kraj: Jitka Lučanová
· kraj Vysočina: Ivana Balejová
· Plzeňský kraj Irena Benešová
· Středočeský kraj Jitka Bahenská
· Praha Václav Novotný
· Jihomoravský kraj Zdeněk Novosad

Následovala volba víceprezidenta (Václav Novotný) a prezidenta, kterým zůstává Miroslav Foltýn.
V diskusi mj. zaujaly příspěvky hostů Vl.Popova (Planstudio), firmy Shocart (nový atlas ČR s vyjímatelnými listy) a Destinační společnosti Sokolovsko (dr. Vidlák). Hovořilo se o intuitivních doménách pro přístup k informacím o členech Asociace - jednoduchá syntaxe (atic.pardubicky.kraj.cz podobně i jiné kraje) či (atic.praha.info podobně i jakékoliv město - u víceslovných oddělit pomlčkou - i kolem domény atic.cz).

Vedení Asociace poprosilo a vyzvalo všechny členy k pomoci obstarat inzerci do Zpravodaje a pro publikaci o informačních centrech a turistických cílech. Bez těchto plánovaných příjmů ve výši cca 100 tis. Kč by hospodaření nemohlo skončit s vyrovnaným rozpočtem.
Na závěr jednání bylo přijato Usnesení Členského fóra Asociace turistických informačních center, které dalo Radě mj. mandát k realizaci 2.etapy projektu certifikace turistických informačních center za předpokladu zapojení minimálně 40% TIC z nynější členské základny.
Členské fórum Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)
Stalo se již tradicí, že členské fórum pokračuje společenským večerem s živou hudbou a žertovnou tombolou regionálních suvenýrů a exkurzí po turistických atraktivitách regionu. Členské fórum A.T.I.C. ČR našlo v Sokolově přijemné zázemí pro své jednání, za což patří poděkování zvláště dr. Vidlákovi, řediteli Parkhotelu Sokolov.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR