Úspěch na festivalu v Písku

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ - Na třetím ročníku festivalu propagačních materiálů
TOURPROPAG 99 v Písku se v kategorii propagačních materiálů umístil ve velmi silné konkurenci na druhém místě Katalog cestovního ruchu Severozápadní Čechy. Ten vydalo Podkrušnohorské informační centrum z Klášterce nad Ohří. Jeho autorem je agentura OFT z Klášterce nad Ohří a agentura Ideas z Chomutova. Cenu a diplom převzal na hradě Zvíkově z rukou ministra pro místní rozvoj J. Císaře ředitel agentury IFT a předseda Podkrušnohorského informačního centra Miroslav Foltýn.