Užitečné setkání

TOUR REGION FILM se v letošním roce opět tradičně konal v Písku. Pořadateli šestého ročníku filmového festivalu a spolu s ním třetího ročníku festivalu regionálních propagačních materiálů TOURPROPAG a v neposlední řadě novinky TOUR REGIONU FÓRUM (cyklus přednášek na téma rozvíjení cestovního ruchu byli Česká centrála cestovního ruchu, Okresní úřad v Písku a Avanti Promotion. Celá akce se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
V kategorii filmů byly snímky velmi rozdílné jak do obsahu, pojetí, profesionálnosti kamery či komentáře, tak i ve způsobu zpracování. Každý účastník se měl možnost inspirovat a poučit, aby se vyvaroval základních chyb. Také úroveň CD byla nesrovnatelná, ale pro případnou potřebu vlastního CD se zde našly divácky velice poutavé nápady.
Druhou částí - ovšem co do počtu přihlášených prezentací a pro nás i tím, že i Městský úřad Horažďovice se této přehlídky zúčastnil rozhodně ne částí podružnou - byla přehlídka tiskových propagačních materiálů. V sedmi kategoriích se přihlásili 53 vystavovatelé, kteří do soutěže vyslali dvě stě padesát prací.. Naše město do soutěže přihlásilo krásnou skládačku (kategorie . - letáky a skládačky). Bohužel, v této kategorii se nám nepodařilo získat žádnou z prvních tří cen. Přesto bylo dobré, že jsme se této prestižní akce zúčastnili. Když pro nic jiného, tak pro jisté zviditelnění našeho města a také pro načerpání zkušeností pro vydání dalších propagačních materiálů. Na naší skládačce chyběla obrysová mapka ČR, kde by byla vyznačena poloha města a nevyužili jsme asi dost vhodně velké plochy na zadní straně. Tyto návrhy ale padly dodatečně. Pokud bychom se před jejím vydáním inspirovali na podobné akci, mohli jsme se těchto chyb vyvarovat.
Druhý den patřilo k velkým lákadlům TOUR REGION FÓRUM, které se zúčastnili kromě zástupců našich měst a obcí i zahraniční přednášející. Probíraná témata byla různorodá, všichni si mohli odnést mnoho podnětů. Tomu odpovídala i následná diskuse.
Celá přehlídka na mne působila dobře ať již co do organizace či úrovně soutěžících objektů, ale také velice pracovně. Navazovaly se zde nové kontakty, lidé se inspirovali pro další činnost.
Samozřejmě, že jsem navštívila turistické centrum v Písku a získala další tipy na zlepšení činnosti turistického centra v Horažďovicích.

Simona Sládková, Turistické centrum Prácheň, Horažďovice