Staré Hradiště

Obec Staré Hradiště patřila ve druhé polovině 12. století k opatovickému klášteru. Z bývalého panského dvora se dodnes zachoval vysoký zděný špýchar. Místní část Brozany byla strategicky důležitá díky brodu přes Labe. Místní studánka v Hradišti na Písku zásobovala dobrou vodou vojsko, a proto byla vyznačena na vojenských mapách. Na břehu starého ramene Labe je mnoho rekreačních chat a zahrádkářská osada. Sportovní, kulturní a společenské vyžití zajišťují organizace Sokol Staré Hradiště a MOPED Club. Moderní H-centrum je sportovištěm s kompletním servisem.

KONTAKT
Staré Hradiště 155
533 52 Staré Hradiště
Miroslav Čepčář
tel.: 724 770 546
starosta.starehradiste@seznam.cz
http://www.stare-hradiste-obec.cz